עמותת שיוך וטמוח, כפר-קרע

עמותת שיוך וטמוח, כפר-קרע

בבית הקשיש
מיקוד: 
30075
טלפון: 
04-6355128
פקס: 
04-6355195
שעות פעילות המשרד: 
ימי א',ה' בשעות הבוקר
זמן מתן שרות: 
א-שבת 16:00-19:30,8:00-12:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיולים
מועדון
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
ספרייה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום דמי חבר
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1984
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים