עמותת נאמן, נפגעי ארוע מוחי

עמותת נאמן, נפגעי ארוע מוחי

אטד 7 , נווה סביון
מיקוד: 
60415
טלפון: 
077-4665213
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-16:00
זמן מתן שרות: 
בהתאם לפעילות, כדאי לתאם מראש טלפונית

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הפעלת מועדון
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
פעילות חברתית/פנאי
קבוצת תמיכה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
ארוע מוחי - C.V.A
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום דמי חבר
תשלום עבור חלק מהשירותים
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1996
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים
עובדים סוציאליים