עמותת ח.ס.ן, חולי סרטן נלחמים, הסוללים

עמותת ח.ס.ן, חולי סרטן נלחמים, הסוללים

ד.נ. נצרת עילית, קיבוץ הסוללים
מיקוד: 
17905
טלפון: 
04-6562616, קו תמיכה ומידע, 1-600-200-200
פקס: 
04-6406692 עבור חיקי
זמן מתן שרות: 
קו תמיכה:, א'-ה' 08:00-10:00, 19:00-21:00, קבוצות תמיכה אחת לשבוע

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
קבוצה לעזרה עצמית-מונחית
שירותים ניתנים: 
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הסברה/פרסום חומר מקצועי
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
סדנאות, הרצאות למשפחה
ספרייה
קבוצות תמיכה לבני המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
סרטן
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות, פנייה בכתב
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1990
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים