עמותת המייסדים, מ.א. עמק הירדן

עמותת המייסדים, מ.א. עמק הירדן

ד.נ. עמק הירדן
מיקוד: 
15132
טלפון: 
04-6757609, 04-6667511
פקס: 
04-6709544,
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-15:00
זמן מתן שרות: 
בתיאום מראש

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
העמותה למען הקשיש
שירותים ניתנים: 
הפעלת מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1999
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)