עמותת גיל הזהב, באקה אל גרביה

עמותת גיל הזהב, באקה אל גרביה

ת.ד 356
מיקוד: 
30100
טלפון: 
04-6381817, 04-6381138
פקס: 
04-6381133
שעות פעילות המשרד: 
בימי השבוע 8:00-13:30
זמן מתן שרות: 
לפי תאום, לכל שרות שעות פעילות שונות

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
גופים מסייעים
העמותה למען הקשיש
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הפעלת ארוחות
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת טיפול אישי (רחצה, סיעוד, וכדומה)
הפעלת טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
הפעלת שירותי עזרה ביתית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים מחוץ לשירות
טיולים
טיפול סוציאלי
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
ספרייה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1986
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
אחיות
מדריכים חברתיים
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים