עמותת בבית, יבנה

עמותת בבית, יבנה

שד' דואני 20 חנות מס' 39
מיקוד: 
81551
טלפון: 
08-9427094
פקס: 
08-9420130
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ו בשעות 8:00-13:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה לפי תיאום מיוחד

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שיווק ציוד מיוחד
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הסעות למקבלי השירות בלבד
הפעלת טיפול רפואי
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מכירת ציוד מיוחד (רפואי/אופטי/אחר)
מרכז יום לקשיש
ניתן טיפול בבית
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
שירותי עזרה ביתית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מרפאים במוסיקה/ בתנועה/ אמנות
מרפאים בעיסוק
סומכות/ חונכים/ות/גרייה
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
פסיכולוגים
רופא כללי/פנימי