עמותת בבית (הנהלה), ירושלים

עמותת בבית (הנהלה), ירושלים

בית הראל, גבעת שאול, עם ועולמו 3
מיקוד: 
95463
טלפון: 
02-6525252
שעות פעילות המשרד: 
בימי ו' בשעות 8:00-12:00 בימים א-ה בשעות 8:30-16:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה לפי תיאום

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
ניתן טיפול בבית
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
שירותי השגחה
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
שירותי עזרה ביתית
תיווך והסדרת העסקת עובד זר
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום יומי או לפי שעות
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1984
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מרפאים במוסיקה/ בתנועה/ אמנות
מרפאים בעיסוק
סומכות/ חונכים/ות/גרייה
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)