עמותה למען הקשיש, קרני-שומרון

עמותה למען הקשיש, קרני-שומרון

המחלקה לשירותים חברתיים, מועצה מקומית
מיקוד: 
44855
טלפון: 
במחלקה:, 09-7946354
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-15:00
זמן מתן שרות: 
בתיאום מראש

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
הפעלת מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
2004
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים