עמותה למען הקשיש, חדרה

עמותה למען הקשיש, חדרה

רח' הנשיא 60
מיקוד: 
38422
טלפון: 
04-6323331 , 04-6324808
פקס: 
04-6247537
שעות פעילות המשרד: 
א' - ה' 8:00-14:00
זמן מתן שרות: 
קו קשר א'-ו' 8:00-12:00, 17:00-19:00 זכ' ב :, תוכנית קיץ

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
הפעלת חוגים
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת מועדון
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
הפעלת שכונה תומכת
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
ייעוץ בטלפון/אוזן קשבת
שירותי כביסה לאנשי הקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
עולים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1989
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים