עמותה השלום לטיפול בקשיש, סחנין

עמותה השלום לטיפול בקשיש, סחנין

ת.ד 115
מיקוד: 
20173
טלפון: 
04-6748620
פקס: 
04-6748619
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-15:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
שירותים ניתנים: 
הפעלת ייעוץ שאינו טיפול ישיר
הפעלת מועדון
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
טיפול סוציאלי
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1988
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)