על''ה הזהב, עמותה למען הקשיש, פתח-תקוה

על''ה הזהב, עמותה למען הקשיש, פתח-תקוה

במועדון בית מזלי, רח' רח' דוד ילין 10 פינת שפירא 48
מיקוד: 
49414
טלפון: 
03-9096652, 03-9096650
פקס: 
טלפקס 03-9096652
שעות פעילות המשרד: 
א-ה 8:00-14:00
זמן מתן שרות: 
מוקד מצוקה פועל כל ימי השבוע

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
גופים מסייעים
העמותה למען הקשיש
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
הפעלת ארוחות
הפעלת הסברה/עלון, דף קשר
הפעלת הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
הפעלת חוגים
הפעלת טיפול אישי (רחצה, סיעוד, וכדומה)
הפעלת מועדון
הפעלת מרכז יום לקשיש
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
הפעלת פעילות ספורט/ התעמלות
הפעלת שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
הפעלת שירותי עזרה ביתית
טיולים
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות קופת חולים
באמצעות תחנה לבריאות המשפחה
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1983
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)