עזרה למרפא, קרית-שמונה

עזרה למרפא, קרית-שמונה

רח' דן דיין 21
מיקוד: 
11532
טלפון: 
04-6949408
פקס: 
04-6951343
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 19:30-20:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
גופים מסייעים
השאלת ציוד/מכשור ליחידים, (תיקון/אחזקה)
שירות הסעות
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
הסעות
הסעות לקשישים מהקהילה
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
נכונית - מכונית מיוחדת לנכים
סיוע חומרי-השאלת ציוד
סיוע כספי למימון טיפולים
סיוע כספי לרכישת ציוד/מכשור רפואי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
לא רלוונטי
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים