עזרה למרפא, בני-ברק

עזרה למרפא, בני-ברק

רח' חיד''א 24 פינת רח' רייך, ת.ד. 518
מיקוד: 
51104
טלפון: 
03-5777000, לחירום 03-6750750 מ 25150
פקס: 
03-6161177
שעות פעילות המשרד: 
לקביעת תורים א'-ה' 1200-0830, ו' עד 1100
זמן מתן שרות: 
א',ב',ד',ה' 1800-1530, 0200-2300 ייעוץ 24 שעות לפי תיאום טלפוני

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
גופים מסייעים
השאלת ציוד/מכשור ליחידים, (תיקון/אחזקה)
שירות הסעות
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
הסעות
הסעות לקשישים מהקהילה
הפעלת טיפול רפואי
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
ניתן טיפול בבית
נכונית - מכונית מיוחדת לנכים
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1979
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מתנדבים