עזר מציון, מרכז עזר לחולה ולנזקק, רעננה

עזר מציון, מרכז עזר לחולה ולנזקק, רעננה

בית חולים לוינשטיין, בנין 2 קומה 1
מיקוד: 
43354
טלפון: 
09-7741737, 09-7715691
פקס: 
09-7741083
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 13:00-09:00, א'-ה' 19:00-16:00
זמן מתן שרות: 
ימי ו' 09:00-12:00 א'-ה' 09:00-13:00, 16:00-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
גופים מסייעים
השאלת ציוד/מכשור ליחידים, (תיקון/אחזקה)
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירות הסעות
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הסעות
הסעות לקשישים מהקהילה
הפעלת חונכים/ מתנדבים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
ייעוץ רפואי
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
סיוע אחר ליחיד/למשפחה
סיוע חומרי-השאלת ציוד
שירות קריאת מצוקה לאנשים מהקהילה
שירותי השגחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
חרדי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מרפאים בעיסוק
מתנדבים
סייעת
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
רופא אחר (ראה פירוט נוסף בקוד %7)
רופא ילדים
רופא כללי/פנימי