עזר מציון, מרכז עזר לחולה ולנזקק, יצהר

עזר מציון, מרכז עזר לחולה ולנזקק, יצהר

בית 185, ד.נ. לב השומרון
מיקוד: 
44831
טלפון: 
02-9975253
זמן מתן שרות: 
בתיאום טלפוני

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
גופים מסייעים
השאלת ציוד/מכשור ליחידים, (תיקון/אחזקה)
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירות הסעות
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הסעות
הסעות לקשישים מהקהילה
הפעלת מועדון
הפעלת נופש/קייטנה
הפעלת קבוצת הורים מונחית
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
ייעוץ רפואי
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
סיוע אחר ליחיד/למשפחה
סיוע חומרי-השאלת ציוד
שירות קריאת מצוקה לאנשים מהקהילה
שירותי השגחה
תצוגה של עזרים, תכניות וכדומה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי עברית
איפיון דתי: 
חרדי
צוות מקצועי: 
מתנדבים