מתנ''ס קרית הצעירים

מתנ''ס קרית הצעירים

רח' בית השואבה
מיקוד: 
47286
טלפון: 
03-5495111
פקס: 
03-5492567
שעות פעילות המשרד: 
בשעות 8:00-12:00 ואחה''צ
זמן מתן שרות: 
א',ג',ה',בבוקר, ד' אחה''צ

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
שירותי פנאי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
25
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1994
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)