מתנ''ס נווה ישראל, הרצליה

מתנ''ס נווה ישראל, הרצליה

פינתת אלרועי 1 ,רח' הר מרון 10
מיקוד: 
46440
טלפון: 
09-9554784
פקס: 
09-9576029
שעות פעילות המשרד: 
במועדון ימים א'-ה' 08:00-12:00 במתנ''ס ימים א'-ה'20:00-16:00,08:00-13:00
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 08:00-12:00 קשישים נכים א',ג',ד' 08:30-12:00, קשישים צעירים ב',ה' 17:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
חברות (חברה ציבורית)
רשות מקומית
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
ביקורי בית/מעקב
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול סוציאלי
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
מימון נסיעות
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
מוגבלות מוטורית(כולל נוירומוסקולרית/אורתופדית)
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1978
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)