מתנ''ס וולדנברג, מועדון עולים, אשקלון

מתנ''ס וולדנברג, מועדון עולים, אשקלון

רח' גרופר 15, שכונת שמשון
מיקוד: 
78400
טלפון: 
08-6730834, 08-6738182
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
א,ג,ה, 09:00-13:00, ב' 09:00-11:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חונכים/ מתנדבים
טיולים בתשלום נוסף
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
68
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1997
שפות: 
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים