מתן שרותי רווחה, נצרת

מתן שרותי רווחה, נצרת

ככר המעיין, מרכז מסחרי הגליל
מיקוד: 
16000
טלפון: 
04-6568911
שעות פעילות המשרד: 
ו' 08:00-13:00 ב'- ה' 8:00-16:00
זמן מתן שרות: 
לפי תאום אישי

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
ביקורי בית/מעקב
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול סוציאלי
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
שירותי השגחה
שירותי נקיון הבית
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות משרד הבריאות
ועדת קבלה בשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבטחון
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1987
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים