מתן שרותי סיעוד ורווחה לקשיש , נתיבות

מתן שרותי סיעוד ורווחה לקשיש , נתיבות

שד' ירושלים 40
מיקוד: 
87761
טלפון: 
08-9945670
פקס: 
08-9945070
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה 8:00-14:00
זמן מתן שרות: 
לפי תאום אישי

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
שירותי השגחה
שירותי נקיון הבית
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1986
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)