משרד הסניף של ארגון עולי מרכז אירופה, ירושלים

משרד הסניף של ארגון עולי מרכז אירופה, ירושלים

רח' קינג ג'ורג' 33
מיקוד: 
94261
טלפון: 
02-6241198 ,02-6257491
פקס: 
02-6257491
שעות פעילות המשרד: 
ימים א'-ה' 08:00-14:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
ארגון עולים/התאחדות עולי..
פיקוח: 
משרד הבריאות
משרד הרווחה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
גופים מסייעים
שירותים ניתנים: 
הפעלת דיור
הפעלת מועדון
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
סייג אחר
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1933
שפות: 
דוברי גרמנית
דוברי הונגרית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)