משרד הבריאות, לשכת הבריאות, צפת

משרד הבריאות, לשכת הבריאות, צפת

רח' הפלמ''ח
מיקוד: 
13221
טלפון: 
04-6994222
פקס: 
04-6971576
שעות פעילות המשרד: 
א',ה' 08:30-12:30 אשפוז סיעודי
זמן מתן שרות: 
א', ג' 12.30-08.30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור
פיקוח: 
משרד הבריאות
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
לשכת בריאות מחוזית
שירותים ניתנים: 
הפעלת חינוך לבריאות
הפעלת שירותי אשפוז
סיוע אחר ליחיד/למשפחה
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
סיוע כספי לרכישת ציוד/מכשור רפואי
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
כל בעיה/נכות שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מתקבלים אנשים הזכאים לקבל שירות במקום אחר
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות קופת חולים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
חוות דעת מקצועית
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
נגישות: 
נגישות טובה
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדים סוציאליים
רופא כללי/פנימי