משרד הבריאות, לשכת הבריאות, עכו

משרד הבריאות, לשכת הבריאות, עכו

רח' דוד נוי 17, ת.ד. 2086
מיקוד: 
24120
טלפון: 
04-9955111
פקס: 
04-9550446
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:30-13:00
זמן מתן שרות: 
ב', ה' 12.00-08.00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור
פיקוח: 
משרד הבריאות
סוג שירות: 
לשכת בריאות מחוזית
שירותים ניתנים: 
הפעלת חינוך לבריאות
הפעלת סיוע שיפוץ/תיקון מכשירים
הפעלת שירותי אשפוז
סיוע אחר ליחיד/למשפחה
סיוע כספי לרכישת ציוד/מכשור רפואי
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
כל בעיה/נכות שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מתקבלים אנשים הזכאים לקבל שירות במקום אחר
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות קופת חולים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
חוות דעת מקצועית
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1952
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
רופא כללי/פנימי