משרד הבריאות, לשכת הבריאות, טבריה, נפת כנרת וטבריה

משרד הבריאות, לשכת הבריאות, טבריה, נפת כנרת וטבריה

רח' אלחדיף 40, ת.ד. 63
מיקוד: 
1410001
טלפון: 
04-6710300
פקס: 
04-6720627
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 3.30-08.00, ו' 12.30-8.00
זמן מתן שרות: 
יש לוודא שעות קבלת קהל לפני ההגעה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור
פיקוח: 
משרד הבריאות
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
לשכת בריאות מחוזית
שירותים ניתנים: 
הפעלת חינוך לבריאות
הפעלת שירותי אשפוז
סיוע אחר ליחיד/למשפחה
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
סיוע כספי לרכישת ציוד/מכשור רפואי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
כל בעיה/נכות שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מתקבלים אנשים הזכאים לקבל שירות במקום אחר
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות קופת חולים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
חוות דעת מקצועית
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
נגישות: 
חניה לא מתאימה
כניסה לבנין לא נגישה
וותק השירות: 
1973
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדים סוציאליים
רופא כללי/פנימי