משרד הבריאות, לשכות הבריאות המחוזיות/נפתיות, משרד ראשי

משרד הבריאות, לשכות הבריאות המחוזיות/נפתיות, משרד ראשי

שירותי בריאות הציבור
מיקוד: 
8888
טלפון: 
02-6228816
פקס: 
02-6259218
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-15:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור
פיקוח: 
משרד הבריאות
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
לשכת בריאות מחוזית
שירותים ניתנים: 
הפעלת חינוך לבריאות
הפעלת ייעוץ/הסברה, ימי עיון
הפעלת סיוע כספי לרכישת ציוד/מכשור רפואי
הפעלת שירותי אשפוז
סיוע אחר ליחיד/למשפחה
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
כל בעיה/נכות שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מתקבלים אנשים הזכאים לקבל שירות במקום אחר
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות קופת חולים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
חוות דעת מקצועית
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1950
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי