משפחתון חן

משפחתון חן

822/3 רח' חנה סנש, שיכון ד'
מיקוד: 
14324
טלפון: 
04-6794433
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 08:00-14:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
משפחתון
שירותים ניתנים: 
ארוחות בתשלום נוסף למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול מונע
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מספרה/מניקור
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
13
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים
עובדים סוציאליים