משפחתון אביב

משפחתון אביב

שיכון ותיקים 108/1
מיקוד: 
14400
טלפון: 
04-6792326
פקס: 
04-6790039
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל שעות פעילות
זמן מתן שרות: 
א' - ה' 13:00 - 08:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
משפחתון
שירותים ניתנים: 
ארוחות בתשלום נוסף למקבלי השירות בלבד
ביקורי בית/מעקב
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול מונע
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מספרה/מניקור
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים תשושי נפש
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
13
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות משרד הרווחה
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1988
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים
עובדים סוציאליים