מרפאת שיניים קהילתית

מרפאת שיניים קהילתית

בית קומקומר, רח' מעלה השיקמה 1
מיקוד: 
81543
טלפון: 
08-9431716

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הבריאות
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הבריאות
סוג שירות: 
מרפאת שיניים
שירותים ניתנים: 
טיפול שיניים
מרפאת שיניים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
רופא שיניים