מרפאת שיניים לשירותים דנטליים (ציבורית),

מרפאת שיניים לשירותים דנטליים (ציבורית),

רח' ירושלים 36
מיקוד: 
59384
טלפון: 
03-6588647
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
בימים א,ג,ד 8:30-12:30 בימים ב', ה' 16:00-20:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
מרפאת שיניים
שירותים ניתנים: 
טיפול שיניים
מרפאת שיניים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות משרד הרווחה
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1974
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
רופא שיניים