מרכז רפואי ע''ש ח. שיבא, מרכז ארצי להמופיליה

מרכז רפואי ע''ש ח. שיבא, מרכז ארצי להמופיליה

מרכז רפואי ע''ש ח. שיבא
מיקוד: 
52621
טלפון: 
03-5302409/11/25/23
פקס: 
03-5351806
זמן מתן שרות: 
ו' 1300-0800 א'-ה' 1500-0800

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
בתי-חולים, משרד הבריאות
פיקוח: 
משרד הבריאות
סוג שירות: 
מרפאות מיוחדות
שירותים ניתנים: 
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
טיפול מונע
טיפול רפואי
טיפול שיניים
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ייעוץ,מחקר,מודלים טיפוליים
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
מעקב רפואי + טיפול תרופתי
פיסיותראפיה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
המופיליה
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות, פנייה בכתב
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
בדיקות רפואיות
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1972
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אורתופד
אחיות
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
פסיכולוגים
רופא אחר (ראה פירוט נוסף בקוד %7)
רופא שיניים
שירותים טכניים (כולל עובד מעבדה)