מרכז קהילתי לבריאות הנפש, איתנים, בית-שמש, יחידה שיקומית (יש)

מרכז קהילתי לבריאות הנפש, איתנים, בית-שמש, יחידה שיקומית (יש)

רח' ארלוזורוב 10
מיקוד: 
99012
טלפון: 
02-9917754
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 17.00-08.00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
בתי-חולים, משרד הבריאות
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
סוג שירות: 
אשפוז יום
מרפאה / יחידת יום פסיכוגריאטרית
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
אבחון פסיכולוגי
הדרכה בפעילויות יום-יום
הקניית הרגלי עבודה
טיפול סוציאלי
מעקב רפואי/מונע
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
9999
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אזור רישום

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד לאלכוהוליסטים
לא מיועד לאנשים הזקוקים ללווי והשגחה צמודים
לא מיועד למכורים לסמים
לא מתקבלים אנשים אלימים
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
מסמכים נילווים: 
שאלון השירות
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1989
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מרפאים בעיסוק
סמינריסטים/סטודנטים (ע''ס/פסיכולוגיה/פיסיו')
עובדים סוציאליים