מרכז קהילתי לבריאות הנפש, הרצליה

מרכז קהילתי לבריאות הנפש, הרצליה

מעון היום: רח' רמז, נווה עמל, רח' הדר 2
מיקוד: 
46326
טלפון: 
09-9581811, 09-9582594, במעון:09-9555010
פקס: 
09-9554241
זמן מתן שרות: 
במעון היום א'-ה 1300-0800 מרפאה: ימים א'-ה' 1900-0800, ו' עד 1500

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
סוג שירות: 
בריאות הנפש, מרפאות/מכונים/תחנות
מרפאה / יחידת יום פסיכוגריאטרית
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
אבחון פסיכולוגי
אבחון פסיכיאטרי
הדרכה בפעילויות יום-יום
הקניית הרגלי עבודה
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכולוגי
טיפול פסיכיאטרי
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות נפשיות/התנהגות/רגשיות
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
40
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות השירות הפסיכולוגי
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
נגישות: 
כניסה לבנין לא נגישה
וותק השירות: 
1972
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מרפאים במוסיקה/ בתנועה/ אמנות
מרפאים בעיסוק
עובדים סוציאליים
פסיכולוגים
פסיכיאטר