מרכז פנאי

מרכז פנאי

רח' הקישון, שיכון גאולים
מיקוד: 
18110
טלפון: 
04-6528186
שעות פעילות המשרד: 
א',ד' 16:00-19:00
זמן מתן שרות: 
א-ה 7:45-12:45

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
שירותי פנאי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
חינוך לבריאות
טיולים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
45
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
2004
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)