מרכז לבריאות הנפש, שירות גרונטו-פסיכיאטרי, מרפאה, באר-שבע

מרכז לבריאות הנפש, שירות גרונטו-פסיכיאטרי, מרפאה, באר-שבע

רח' הצדיק מירושלים, שכונה ד'
מיקוד: 
84611
טלפון: 
08-6401420 ,08-6401401
זמן מתן שרות: 
מרפאה א'-ה' 1600-0800 מחלקות אשפוז 24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
פיקוח: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
סוג שירות: 
בריאות הנפש, מרפאה פסיכוגריאטרית
מרפאה / יחידת יום פסיכוגריאטרית
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכיאטרי
אבחון רפואי
הסעות למקבלי השירות בתשלום נוסף
הערכה תפקודית
טיפול אחר (גם הומאופטיה/הוליסטי)
טיפול מונע
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכיאטרי
טיפול רפואי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מחלות נפש כולל פסיכוזות
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד לחולי נפש/בעיות נפשיות, כולל תשושי נפש
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות משרד הבריאות
באמצעות רופא
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1983
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
יועץ משפטי/עורך דין
סמינריסטים/סטודנטים (ע''ס/פסיכולוגיה/פיסיו')
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פסיכיאטר
רופא גריאטרי