מרכז לבריאות הנפש, מבוגרים, צפת

מרכז לבריאות הנפש, מבוגרים, צפת

בית החולים הישן
מיקוד: 
13100
טלפון: 
04-6828076, 04-6978056 במחלקה 04-6978067
זמן מתן שרות: 
מרפאות בימים א'-ה' 1500-0800, ו' עד 1300 אשפוז 24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
סוג שירות: 
בית חולים מחלקה פסיכו גריאטרית
מרפאה / יחידת יום פסיכוגריאטרית
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכולוגי
אבחון פסיכיאטרי
בעלי חיים: פינת חי, חיות מחמד
הסברה, ימי עיון
הפעלת אשפוז יום
הפעלת דיור קהילתי, הוסטל
הפעלת מועדון
הפעלת תעסוקה
טיפול באמנות
טיפול באמצעות חיות מחמד
טיפול בתנועה
טיפול משפחתי/זוגי
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכולוגי קליני
טיפול פסיכיאטרי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
קבוצות הורים-מונחות
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות נפשיות/התנהגות/רגשיות
מוגבלות תפקודית
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
בעיות נפשיות/התנהגות/רגשיות
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
30
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אבחון/דו''ח פסיכולוגי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
חוות דעת מקצועית
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1977
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מרפאים במוסיקה/ בתנועה/ אמנות
מרפאים בעיסוק
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פסיכולוגים
פסיכיאטר
רופא ילדים