מרכז לבריאות הנפש באר-יעקב, מרפאה לבריאות הנפש

מרכז לבריאות הנפש באר-יעקב, מרפאה לבריאות הנפש

רח' עובדיה 25
מיקוד: 
72222
טלפון: 
08-9219125/6
פקס: 
08-9206475
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
ביום ו' 1200-0800 בימים ב'-ה' 1500-0800, א' 1700-0800

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
בתי-חולים, משרד הבריאות
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
פיקוח: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
סוג שירות: 
מרפאה / יחידת יום פסיכוגריאטרית
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכולוגי
אבחון פסיכיאטרי
ביופידבק
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכוגריאטרי
טיפול פסיכולוגי קליני
טיפול פסיכותיראפויטי
טיפול פסיכיאטרי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות נפשיות/התנהגות/רגשיות
מחלות נפש כולל פסיכוזות
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1996
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
עובדים סוציאליים
פסיכולוגים
פסיכיאטר