מרכז לבריאות הנפש באר-יעקב, מרכז טיפולי

מרכז לבריאות הנפש באר-יעקב, מרכז טיפולי

רח' כצנלסון 104
מיקוד: 
71226
טלפון: 
08-9213993/4
פקס: 
08-9216038
שעות פעילות המשרד: 
ימים א'-ה' 08:00-13:00
זמן מתן שרות: 
ביום ו' 1200-0800 בימים א'-ה' 1500-0800,

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
פיקוח: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
סוג שירות: 
מרפאה / יחידת יום פסיכוגריאטרית
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכולוגי
אבחון פסיכיאטרי
ביופידבק
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכוגריאטרי
טיפול פסיכולוגי קליני
טיפול פסיכותיראפויטי
טיפול פסיכיאטרי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות נפשיות/התנהגות/רגשיות
מחלות נפש כולל פסיכוזות
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
30
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אזור רישום

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1995
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מרפאים בעיסוק
מתנדבים
עובדים סוציאליים
פסיכולוגים
פסיכיאטר
רופא פסיכוגריאטר