מרכז לאבחון ולשיקום מקצועי, מפעל מוגן לקשישים

מרכז לאבחון ולשיקום מקצועי, מפעל מוגן לקשישים

ליד הדאר, רח' היסמין 1
מיקוד: 
76804
טלפון: 
08-9349097
שעות פעילות המשרד: 
בימים א'-ה' 1400-0800
זמן מתן שרות: 
ימים א'-ה' 13:30-07:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה, אגף השיקום, קרן למפעלי שיקום למוגבלים
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה, אגף השיקום
סוג שירות: 
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
35
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד לאלכוהוליסטים
לא מיועד למכורים לסמים
לא מיועד לעיוורים
לא מתקבלים חירשים
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
מסמכים נילווים: 
בדיקות רפואיות
חוות דעת מקצועית
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים