מרכז יום, גבעת המורה, עפולה

מרכז יום, גבעת המורה, עפולה

גבעת המורה, ת.ד. 1061 בית אשכול
מיקוד: 
18100
טלפון: 
04-6527619, 04-6528186
פקס: 
04-6527619
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-14:00, ב' ג' ב 16:00-19:00
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה 7:30-13:30 ב' ג' 16:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מרכז יום לקשיש
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול סוציאלי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מספרה/מניקור בתשלום נוסף
מעקב רפואי/מונע
פדיקור
פעילות לבני המשפחה
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
65
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מתקבלים חולים סיעודיים
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1989
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מדריכים
מדריכים חברתיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פודיאטריסט/כירופודיסט