מרכז יום לקשישים ומועדון חברתי, נבטים, מ.א. בני שמעון

מרכז יום לקשישים ומועדון חברתי, נבטים, מ.א. בני שמעון

ד.נ. הנגב
מיקוד: 
85540
טלפון: 
08-6232160
פקס: 
08-6232160
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-16:00
זמן מתן שרות: 
א-ה 8:00-13:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות במקום לקשישים מהקהילה
התעמלות
חוגים
טיולים
מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
20
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)