מרכז יום לקשיש, ריינה

מרכז יום לקשיש, ריינה

ת.ד 713
מיקוד: 
16940
טלפון: 
04-6465306
פקס: 
04-6465306
שעות פעילות המשרד: 
ב'-ו' 08:00-14:00
זמן מתן שרות: 
5 ימים 08:00-14:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מרכז יום לקשיש
שירותים ניתנים: 
ארוחות במקום לקשישים מהקהילה
ביקורי בית/מעקב
הסברה/סרטים
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
טיולים בתשלום נוסף סמלי
טיפול סוציאלי
ספרייה
פיסיותראפיה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
100
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
12
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1982
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים