מרכז יום לקשיש, נאות גנים, נתניה

מרכז יום לקשיש, נאות גנים, נתניה

רח' קפלן 22, שכונת ותיקים, נאות גנים
מיקוד: 
42354
טלפון: 
09-8829260, 09-8620805
פקס: 
09-8829260, 09-8338511
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 8:00-13:45
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 7:45-13:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
מרכז יום לקשיש
שירותים ניתנים: 
ארוחות במקום לקשישים מהקהילה
הסעות למקבלי השירות בלבד
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול סוציאלי
מעקב רפואי/מונע
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
49
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אזור רישום

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות משרד הביטחון
באמצעות קופת חולים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבטחון
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1996
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי עברית
דוברי ערבית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מטפלים/ות
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים