מרכז יום לקשיש, משמר הנגב, מ.א. בני שמעון

מרכז יום לקשיש, משמר הנגב, מ.א. בני שמעון

ד.נ הנגב
מיקוד: 
85315
טלפון: 
08-9911552
פקס: 
08-9911495
שעות פעילות המשרד: 
א'-ב',ג',ה' ' 08:00-16:00
זמן מתן שרות: 
מועדון א',ג',ה' 08:00-12:00, תעסוקון 08:00-12:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
כיבוד קל
משחקייה
פדיקור
פעילות חברתית/פנאי
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
48
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
לא ידוע
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום עבור חלק מהשירותים
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי ספרדית/לדינו/פורטוגזית
דוברי עברית
דוברי צרפתית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכי/מורי חוגים
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים אחרים/ פסיכודרמה
מתנדבים
עובד/ת תעסוקה
פודיאטריסט/כירופודיסט