מרכז יום לקשיש, איכסאל

מרכז יום לקשיש, איכסאל

ת.ד. 714
מיקוד: 
16920
טלפון: 
04-6012176
פקס: 
04-6012176
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 07:30-15:30
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 07:30-15:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מרכז יום לקשיש
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חינוך לבריאות
טיולים בתשלום נוסף
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול רפואי
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
נופש למקבלי השירות בתשלום נוסף
פיסיותראפיה
פעילות חברתית/פנאי
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
45
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מותנה באבחון התאמה /באישור ועדת קבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1998
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)