מרכז יום לקשיש גיל הזהב, באקה אל גרביה

מרכז יום לקשיש גיל הזהב, באקה אל גרביה

ליד מועצת הפועלים, שכונת אלבאסה
מיקוד: 
30100
טלפון: 
04-6381817
פקס: 
04-6381133
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
א'-ה' ושבת 08:00-14:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
מרכז יום לקשיש
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הסעות למקבלי השירות בלבד
טיולים
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
משחקייה
ספרייה
פיסיותראפיה
פעילות חברתית/פנאי
תעסוקה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
85
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1998
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים