מרכז יום לקשיש בית סקנדינביה, מטב, באר-שבע

מרכז יום לקשיש בית סקנדינביה, מטב, באר-שבע

רח' שפרינצק 11
מיקוד: 
84593
טלפון: 
08-6494977
פקס: 
08-6496180
שעות פעילות המשרד: 
א-ה 15:00-18:00, 7:30-14:30
זמן מתן שרות: 
א-ה 8:00-15:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
מטב
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
מרכז יום לקשיש
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
ארוחות למקבלי השירות בלבד
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול באמנות
טיפול סוציאלי
טיפול שיניים
מועדון
מרפאת שיניים
ספרייה
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
35
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
55
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ועדת קבלה בשירות
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1989
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מדריכים חברתיים
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)
רב