מרכז יום לגיל הזהב, אלק''א, אשקלון

מרכז יום לגיל הזהב, אלק''א, אשקלון

שד' עופר, גן הורדים
מיקוד: 
78202
טלפון: 
08-6766454
פקס: 
08-6763782
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
מרכז היום :ימים א'-ה' 08:00-14:00 המועדון ימים א'-ה' 16:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ביטוח לאומי
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
מרכז יום לקשיש
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הסעות למקבלי השירות בלבד
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
פיסיותראפיה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
170
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1998
שפות: 
כל השפות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)