מרכז יום ומועדון נהורה, מ.א. לכיש

מרכז יום ומועדון נהורה, מ.א. לכיש

ד.נ. חבל לכיש דרום, מועצה איזורית לכיש נהורה
מיקוד: 
79340
טלפון: 
08-6871656, 08-6849415
פקס: 
08-6896046
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-16:00
זמן מתן שרות: 
א'- ה' 8:00-13:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מרכז יום לקשיש
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חינוך לבריאות
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
מחשב לכל גיל
פעילות חברתית/פנאי
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
86
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1978
שפות: 
דוברי הונגרית
דוברי ערבית
דוברי צרפתית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)