מסר סיעוד ורווחה- משרד ראשי, פתח-תקוה

מסר סיעוד ורווחה- משרד ראשי, פתח-תקוה

רח' המכבים 3, ת.ד. 70
מיקוד: 
4922003
טלפון: 
03-9308402
פקס: 
03-9308402
שעות פעילות המשרד: 
יום ו' 08:00-12:00 ימים א'-ה' 08:00-16:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
ביטוח לאומי
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
רשות מקומית
סוג שירות: 
חברות סיעוד ושירותי טיפול בית
שירותים ניתנים: 
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
מעקב רפואי + טיפול תרופתי
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1988
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים