''מלוא'' מרכז איזורי, מ.א. מנשה

''מלוא'' מרכז איזורי, מ.א. מנשה

מרכז אזורי מנשה
מיקוד: 
37845
טלפון: 
04-6177351
פקס: 
04-6273760
זמן מתן שרות: 
ב' ג' ד' 8:30-11:45 בימי א' ג' 16:00-19:15

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
הפעלת מתנדבים/יחידה להתנדבות
מועדון חברתי
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
חינוך לבריאות
טיולים
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדים סוציאליים